Съхранение на взривни вещества и боеприпаси

В настоящия момент разполагаме с една от най-големите частни складови бази за съхранение на взривни вещества и боеприпаси в югоизточна Европа. Общият капацитет на депото надвишава 2400 тона ТНТ еквивалент на закрита площ от над 4000 кв. м. Базата е разположена в гр. Смядово, оборудвана е с необходимата товарна техника, площадка за контейнеризиране, отговаря на най-високите стандарти за сигурност и безопасност с постоянно видеонаблюдение и въоръжена охрана. Близостта до пристанище Бургас (120 км) ни позволява да обслужваме в точен график големи обеми от отбранителна продукция.