Морски контейнери

За нуждите на изпълняваните от нас логистични проекти осигуряваме необходимите морски контейнери до всяко едно пристанище по света. Контейнерите се доставят след преминаване на техническа инспекция, с валидиран CSC сертификат за годност за морски транспорт и валиден префикс.