Логистични решения

Темпус Линк ЕООД разполага със собствен автопарк от нови товарни автомобили, сертифицирани по АДР. Разнообразните конфигурации на нашите автомобили, в т.ч. прицепи и хенгери от типовете ЕХ ІІ и ЕХ ІІІ, както и автомобили под 12 тона и контейнеровозни полуремаркета, ни позволяват да предложим на нашите клиенти пълната гама от решения в автомобилния транспорт на опасни товари от клас 1. Ежеседмично обслужваме огромни обеми от боеприпаси и взривни вещества по предварително съгласуван с клиента график на доставките.

Някои от нашите текущи проекти се състоят в придвижването на хиляди тонове товари от клас 1 в продължение на дълъг период от време по предварително изработен от нас график, изпълнен, разбира се, без нито едно закъснение или промяна, дори и в усложнената обстановка през 2020 г. Осигуряването на охрана и транзитни разрешителни за цяла Европа, координирането на ежедневните задачи между изпращач, получател, водачи и охранителни групи се осигурява от нас, като конвоите са под постоянно 24/7 наблюдение от дежурен диспонент в офиса ни в Габрово.

Предлагаме на нашите клиенти и дистрибуция до краен потребител на промишлени взривни вещества и средства за взривяване. Пристигналите в нашия хъб взривни вещества се доставят под охрана до обекта на крайния потребител, по предварително съгласуван график в деня на извършване на взривните работи, което значително съкращава разходите на клиента за административно и логистично обслужване.