Продукти

„Темпус Линк” ЕООД е водещ доставчик на висши експлозиви с военно и промишлено предназначение, съгласно приложените спецификации. За повече информация, моля, свържете се с нас.