Изпълнени проекти

2020

Първа фаза на комплексен логистичен проект, включващ идентифициране, палетизиране, вътрешен транспорт на територията на ЕС, по договор за утилизация на над 500 тона боеприпаси. Договорът включва също изготвяне на цялостен логистичен план, осигуряване на разрешителни и охрана.

2017

Трета фаза на комплексен логистичен проект, включващ идентифициране, палетизиране, контейнеризиране, вътрешен транспорт на територията на изпращащата държава в ЕС, морски транспорт до получаващо пристанище в ЕС и доставка на контейнерите по договор за утилизация на над 1400 тона боеприпаси. Товарът е разделен в две морски доставки на над 90 контейнера

2015

 • Сухопътен транспорт в рамките на ЕС на голяма номенклатура боеприпаси от среден и голям калибър в обем над 1500 тона
 • Трета фаза на мултимодален транспортен проект за индивидуални защитни средства, оръжие и боеприпаси от Сърбия до правителствен контрагент извън Европа. Проектът включва сухопътен, железопътен и морски транспорт, разрешителни и охрана

2014

 • Сухопътен транспорт на над 500 тона димни боеприпаси за утилизация от Сърбия до ЕС. Договорът включва също изготвяне на цялостен логистичен план, осигуряване на разрешителни и охрана.
 • Морски транспорт на над 600 тона артилерийски боеприпаси от голям калибър между две пристанища в ЕС
 • Втора фаза на комплексен логистичен проект, включващ идентифициране, палетизиране, контейнеризиране, вътрешен транспорт на територията на изпращащата държава в ЕС, морски транспорт до получаващо пристанище в ЕС и доставка на контейнерите по договор за утилизация на над 500 тона боеприпаси
 • Втора фаза на мултимодален транспортен проект за индивидуални защитни средства, оръжие и боеприпаси от Сърбия до правителствен контрагент извън Европа. Проектът включва сухопътен, железопътен и морски транспорт, разрешителни и охрана
 • Вътрешен и морски транспорт на над 300 тона промишлени взривни вещества от ЕС до Северна Африка

2013

 • Сухопътен транспорт в рамките на ЕС на голяма номенклатура боеприпаси от среден и голям калибър в обем над 400 тона
 • Сухопътен транспорт в рамките на ЕС на голяма номенклатура боеприпаси и взривни вещества в обем над 1000 тона
 • Първа фаза на мултимодален транспортен проект на оръжие и боеприпаси от Сърбия до правителствен контрагент извън Европа. Проектът включва сухопътен, железопътен и морски транспорт, разрешителни и охрана 
 • Вътрешен и морски транспорт на над 300 тона промишлени взривни вещества от ЕС до Северна Африка
 • Първа фаза на комплексен логистичен проект, включващ идентифициране, палетизиране, контейнеризиране, вътрешен транспорт на територията на изпращащата държава в ЕС, морски транспорт до получаващо пристанище в ЕС и доставка на контейнерите по договор за утилизация на над 1200 тона боеприпаси

2012

 • Транспорт от Словения в рамките на ЕС на огромна номенклатура от боеприпаси в обем над 500 тона.
 • Транспорт от Дания в рамките на ЕС на огромна номенклатура от боеприпаси и взривни вещества в обем над 800 тона. Проектът включва цялостно логистично решение, в т.ч. морски и сухопътен транспорт до складове на клиента, осигуряване на необходимите контейнери, под постоянния надзор на Темпус Линк. Общият обем на каргото е над 1300 тона, разпределени в два отделни морски транспорта

2011

Вътрешна логистика при обслужването на договор за утилизация на над 6000 тона боеприпаси от далечния изток за ЕС. Проектът включва деконтейнеризация и вътрешен транспорт на огромна номенклатура от боеприпаси, разделени в над 500 контейнера.