За нас

„Темпус Линк” ЕООД е създадена през 2008 г. от г-н Стоян Христов като предприятие в сферата на логистичното обслужване на опасни товари.

Екипът на фирмата първи предлага цялостна логистична услуга на предприятията от отбранителния сектор в България и на производителите на промишлени взривни вещества. Товарни операции, контейнеризиране, укрепване, мултимодален шосеен-железопътен-морски транспорт, временно складиране, пристанищни операции, въоръжена охрана, транспортни и транзитни разрешителни в цяла Европа, митническо оформяне.
Товарни операции
Контейнеризиране
Укрепване
Мултимодален шосеен-железопътен-морски транспорт
Временно складиране
Пристанищни операции
Въоръжена охрана
Транспортни и транзитни разрешителни в цяла Европа
Митническо оформяне
Опитен персонален координатор за Вашите процеси

Услугата „от врата – до врата”

Нашата услуга „от врата – до врата” е на разположение за Вашите опасни товари и продукти, свързани с отбраната по всяко време. В допълнение, към всеки проект на нашите клиенти ние назначаваме опитен персонален координатор, постоянно ангажиран с планирането и изпълнението на периодичните и общите задачи до успешното приключване на проекта. Годишният обем на товари от клас 1 на опасност и отбранителна продукция, обслужвани от нас, надвишава 3 хил. МТ, превръщайки „Темпус Линк” ЕООД в лидер на регионалния пазар на логистични услуги за отбранителната индустрия.

История

През 2012 г. започнахме своята дейност на пазара на промишлени и военни експлозиви и средства за взривяване. През последните няколко години разширихме до максимум гамата на предлаганите продукти, предлагайки всички видове промишлени взривни вещества и средства за взривяване на минните предприятия, както и военни експлозиви на производителите на боеприпаси в региона. Всички продукти са придружени от сертификат по съответния стандарт от първокласни производители и се доставят директно до клиента по предварително договорен график. В момента Темпус Линк е основният доставчик на висши експлозиви на повечето производители на боеприпаси в региона.