Сухопътен транспорт

Работим с над 80 товарни композиции, напълно сертифицирани по изискванията на ADR за превоз на опасни товари, включително клас 1. Предлагаме транспорт с бордови и контейнеровозни полу-ремаркета тип ЕХ ІІ и фургонни ремаркета тип ЕХ ІІІ. Всички водачи имат валидно ADR-свидетелство.

При необходимост можем да организираме въоръжена охрана и транспортни/транзитни разрешителни за България и всяка друга държава в Европа.

  • Road Transport
  • Road Transport
  • Road Transport