За контакти

Стоян Христов - управител

Борис Христов - мениджър логистика

Кристиана Маджарова - мениджър логистика

Иванка Кънева - финансов мениджър

Стоян Стоянов - търговски мениджър


Офис

  • Адрес: ул. „Съзаклятие“ 10, Габрово 5300
  • Тел: +359 66 80 50
  • Факс: +359 66 80 50