За нас

„Темпус Линк” ЕООД е създадена през 2008 г. от г-н Стоян Христов като предприятие в сферата на логистичното обслужване на опасни товари.

Ние първи предложихме цялостна логистична услуга на предприятиято от отбранителния сектор в България и на производителите на промишлени взривни вещества. Товарни операции, контейнеризиране, укрепване, мултимодален шосеен-железопътен-морски транспорт, временно складиране, пристанищни операции, въоръжена охрана, транспортни и транзитни разрешителни в цяла Европа, митническо оформяне – нашата услуга „от врата – до врата” е на разположение за Вашите опасни товари и продукти, свързани с отбараната по всяко време. В допълнение, към всеки проект на нашите клиенти ние назначаваме опитен персонален координатор, постоянно ангажиран с планирането и изпълнението на периодичните и общите задачи до успешното приключване на проекта. Годишният обем на товари от клас 1 на опасност и отбранителна продукция, обслужвани от нас, надвишава 10 хил. МТ, превръщайки „Темпус Линк” ЕООД в лидер на регионалния пазар на логистични услуги за отбранителната индустрия.

През 2012 г. започнахме своята дейност на пазара на военни експлозиви. През последните няколко години разширихме до максимум гамата на предлаганите военни експлозиви на производителите на боеприпаси в региона. Всички продукти са придружени от сертификат по съответния стандарт от първокласни производители и се доставят директно до клиента по предварително договорен график. В момента ние сме основният доставчик на висши експлозиви на повечето производители на боеприпаси в региона.

През 2014 г. открихме средно предприятие за производство на пелети за отопление в Габрово, водени от желанието си да спомогнем за опазването на природните ресурси и да създадем нови работни места в региона. Нито едно дърво не е отсечено, нито се предвижда да бъде отсечено за производството на нашите пелети, тъй като използваме единствено дървени опаковки от боеприпаси и отпадъчната суровина от местните дърводелски и мебелни фабрики. Годишният капацитет на фабриката е 2000 тона, като всички основни части от оборудването са произведени в България.